کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > آیت الله حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی

آیت الله حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی