نمایش درختی زیر شاخه های این گروه
کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > زندگی نامه > بازگشت به طهران > علامه طهرانی و تلاش برای ساماندهی امور در اوایل پیروزی انقلاب

گروه: علامه طهرانی و تلاش برای ساماندهی امور در اوایل پیروزی انقلاب

* این گروه زیر گروه بازگشت به طهران میباشد


لیست زیر گروه های این گروه: