کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > اسلام، بنیان ازدواج را برای بقای نسل قرار داده نه صرفا یک زندگی اشتراکی

اسلام، بنیان ازدواج را برای بقای نسل قرار داده نه صرفا یک زندگی اشتراکی

نویسنده: حضرت علامه آیةالله حسینی طهرانی قدّس‌سرّه

منبع: ترجمه رساله بديعه در تفسير آيه ألرجال قوامون على النساء...، صص ۹۱-۹۲

فهرست
  • ↓۱- اسلام، بنیان ازدواج را برای بقای نسل قرار داده نه صرفاً یک زندگی اشتراکی!

اسلام، بنیان ازدواج را برای بقای نسل قرار داده نه صرفاً یک زندگی اشتراکی!

اسلام به هنگام قانونگزارى، احكام همسرى و زوجيّت را بر اساس خلقت مردى و زنى قرار داده، زيرا تجاذب جنسى در ميان آنها غير قابل اجتناب است و دست طبيعت، هر كدام از آنها را به وسائل و تجهيزات خاصّ توليد مثل مجهّز ساخته است؛ و فرم جسمانى خلقت بيهوده و باطل انجام نگرفته است.

و جز توليد مثل جهت بقاى نسل هيچ غايت و منظورى براى اين تجهيز و ساختمان نبوده است؛ بنابراين عمل نكاح و زناشوئى بر اين واقعيّت بنا نهاده شده، و لذا احكام بر عفّت و حجاب و اختصاص زن به شوهر و قرار دادن عدّه و مانند آن براى محكم كردن و استوارى اساس خانواده ترتيب داده شده است.

ولى قوانين موجود در دنيا اعمّ از غربى يا شرقى بنيان ازدواج را بر شركت زوجين در زندگى خانوادگى قرار داده است، و اين يك نوع زندگى اشتراكى در دائره‌اى تنگ‌تر و محدودتر از دايره اجتماع شهرى است بدون ملاحظه و در نظر گرفتن اصل توليد مثل و حفظ اولاد و نسل، و به اين دليل قوانين دنياى امروز متعرّض هيچيك از چيزهائى كه اسلام در نظر گرفته است مثل عفّت و حجاب‌ و نفقه و غير آن نشده است.