کانال تلگرام نورمجرد

انوار ملکوت

مربوط به دسته های:
سایر مکتوبات -
فهرست
  • ↓۱- أنوار ملكوت: نورملكوت روزه، نماز، مسجد، قرآن، دعا (خلاصه مواعظ ما مبارك رمضان سال ۱۳۹۰ هجرى قمرى)

أنوار ملكوت: نورملكوت روزه، نماز، مسجد، قرآن، دعا (خلاصه مواعظ ما مبارك رمضان سال ۱۳۹۰ هجرى قمرى)

خلاصه و نتيجه مباحثى است درباره: أهمّيّت و آثار روزه و اقسام و شرائط آن، أهمّيّت و جايگاه و خواصّ و آثار نماز، لزوم اهتمام به نماز، لزوم خشوع و جمعيّت حواس و حضور قلب در نماز و راهكارهاى تحصيل آن، نمازهاى خاص؛ فلسفه نماز در مسجد و آداب باطنى و ظاهرى مسجد؛ لزوم تمسّك به قرآن، هدايت قرآن كريم به بهترينِ آئين‌ها و سُبُل سلام و صراط مستقيم، بيانگر بودن قرآن براى هر چيز و عدم نسخ آن، توحيدى بودن منطق قرآن در جميع شؤون، جدا سازى قرآن حق را از باطل و خوبان را از بدان، بى‌فائده بودن قرآن بدون امام، تأويل «ميزان» و «صراط» به حضرت أمير‌المؤمنين عليه‌السّلام، جاودانگى و عموميّت قرآن مجيد، لزوم مداومت بر قرائت قرآن و آداب و آثارآن، لزوم تدبّر در قرآن؛ أهمّيّت و فضيلت دعا، اسباب عدم استجابت دعا، لزوم دعا در همه حال و از صميم قلب، و شرائط و آداب دعا.