کانال تلگرام نورمجرد

رساله نوین

مربوط به دسته های:
رساله نوین - ابحاث تفسیری -
فهرست
  • ↓۱- معرفی کتاب رساله نوین
  • ↓۲- منتخبى از مباحث كتاب :

معرفی کتاب رساله نوین

اصل اين رساله در جلد ششم دوره امام شناسی بمناسبت بيان مقدّمات تاريخى واقعة غدير آمده است كه بواسطة اهمّيّت آثار تاريخ و تقويم در جامعه ، استخراج و بصورت مستقلّ طبع گرديده است.

مباحث اين رساله تفسير آية «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَـبِ اللَهِ ...» و خطبة مشهور رسول خدا در منى و تفسير آية نسى‌ء مى‌باشد.

منتخبى از مباحث كتاب :

ـ عدم مشروعيّت تبديل سال و ماه قمرى به شمسى.

ـ دست أجانب در تغيير تاريخ مسلمين.

ـ نام ماههاى باستانى شمسى مربوط به آئين زردشت است.

ـ فوائد سال قمرى و مضارّ سال شمسى.

ـ ماههاى قمرى مطابق با فطرت انسان است.

ـ مبناى ساعت در اسلام بر غروب آفتاب است.

ـ فوائد ساعت غروب کوک.

ـ احياء ملّيّت و ملّى‌گرائي در برابر اسلام غلط است.

ـ براى عدم ابتلاء به نسى‌ء چاره‌اى جز پذيرش تاريخ قمرى نداريم.

ـ نظر اسلام در مورد نوروز.

ـ روايات وارده در غسل و نماز و دعا در لحظه تحويل سال صحيح‌السّند نيستند.