کانال تلگرام نورمجرد

سرالفتوح

مربوط به دسته های:
سایر مکتوبات -

خلاصه

فهرست
 • ↓۱- رساله سرالفتوح
  • ↓۱.۱- برخی از عناوين برگزيده
 • ↓۲- رساله فقهاى حكيم
  • ↓۲.۱- برگزيده‌اى از عناوين این رساله

رساله سرالفتوح

در اين كتاب بحث‌ها و نظريّات كتاب «پرواز روح» درباره عدم نياز به استاد و مربّى كامل در سير و سلوك براى تكميل نفوس بشريّه، انتقاد از خواندن فلسفه، و منتهى گرديدن نهايت سير به شناخت ولىّ مطلق‌: حضرت حجّت صلوات‌الله‌عليه‌، مورد نقد و نظر قرار گرفته است.

برخی از عناوين برگزيده

 • ـ باید با ارتباط با مقام ولایت، قلب را زنده نگهداشت.
 • ـ مسألة لزوم استاد و مسألة لزوم امام حیّ، هردو بر یک اساس هستند.
 • ـ جاهل در سه مرحلة فطرت و عقل و شرع باید به خبره رجوع کند.
 • ـ از بسیاری از روایات لزوم مراجعه به استاد استفاده می‌شود.
 • ـ مراد از استاد عام، انسانیست که به کمال مطلق رسیده‌ و در مقام ولایت متمکّن شده‌.
 • ـ ظهور طیّ‌الأرض و خوارق عادات، نشان استاد بودن نیست.
 • ـ سُلّاک اُویسی و مجذوب سالک.
 • ـ انکار فلسفه، انکار ضروریّات قوّة عاقلة انسان است.
 • ـ ادّعای بی‌نیازی از علوم عقلی به واسطة رجوع به ادّلة نقلی، مستلزم تناقض است.
 • ـ بدون ورود در مسائل عقلی چاره‌ای جز تقلید در اصول دین نیست.
 • ـ علوم عقلیّه، راه رسیدن به معارف است.
 • ـ مراد از تصوّف و فلسفة مذموم در روایات.
 • ـ استقلال قائل شدن دربارة حضرت ولیّ‌عصر علیه‌السّلام شرک است.
 • ـ بین کثرت عالم و وحدت حضرت پروردگار، تنافی وجود ندارد.
 • ـ شیخیّه، وصول به پروردگار را انکار می‌کنند.
 • ـ حقیقت انتظار فرج
 • ـ باید با تهذیب نفس، برای ظهور آمده شویم.
 • ـ راه «ظهور باطنی به امام زمان عجّل‌الله» همیشه باز است.
 • ـ مسألة استادی و شاگردی در کتاب «پرواز روح» عملاً ثابت شده و لفظاً انکار می‌گردد.
 • ـ وساطت استاد، منافاتی با کسب فیض از امام علیه‌السّلام ندارد.
 • ـ بجا آوردن دستورات سلوکی از روی آزمایش، صحیح نیست.

رساله فقهاى حكيم

رساله مختصرى است در لزوم اهتمام به خواندن علم حكمت و عرفان كه در آن به نام جمع كثيرى از جهابذه علما و اساطين فقاهت تشيّع از صدر اسلام تا كنون ، كه به علم فلسفه و عرفان اهتمام أكيد داشته و خودشان با حائز بودن مقام فقه و حديث از مدرّسين عاليرتبه اين علوم محسوب مى‌شده‌اند ، اشاره گرديده است .

اين رساله به ضميمه كتاب «سرّالفتوح» طبع شده است.

برگزيده‌اى از عناوين این رساله

 • ـ بسیاری از فقهاء اسلام به علم حکمت پرداخته‌اند.
 • ـ توصیّة مرحوم قاضی به شاگردان خود دربارة تدرّس و تدریس فلسفه.
 • ـ تضلّع مرحوم آقا سیّد‌احمد کربلائی و مرحوم ملّا‌حسینقلی همدانی در فلسفه.
 • ـ مطالب مرحوم شهید در «دروس» دربارة وقف نمودن بر صوفیّه.
 • ـ نقل عین عبارت مرحوم علّامة مجلسی دربارة صوفیّه.
 • ـ قرآن کریم مسائلی را مطرح می‌سازند که جز با دلیل عقلی قابل ادراک نیست.
 • ـ ادّعای بی‌نیازی از علوم عقلیّه، همان گفتار «حسبُنا کتابُ الله» است.
 • ـ مراد از «حکمت» در قرآن‌کریم، علوم عقلیّه است.
 • ـ تجلیل از حکمای إلهی یونان، در روایات.
 • ـ لقمان، از حکمای یونان بوده است.