کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > زندگی نامه > خاندان > خاندان پدری > آیت الله سید ابراهیم طهرانی > سیمای ظاهری و سیره عملی آیت الله سید ابراهیم طهرانی

سیمای ظاهری و سیره عملی آیت الله سید ابراهیم طهرانی

مربوط به دسته های:
آیت الله سید ابراهیم طهرانی -

نویسنده: حضرت علامه آیت الله حسینی طهرانی

منبع: آیت نور صفحه ۶۷ و ۶۸

فهرست
  • ↓۱- سیمای ظاهری و سیره عملی آیت الله سید ابراهیم طهرانی

سیمای ظاهری و سیره عملی آیت الله سید ابراهیم طهرانی

مرحوم علامه طهرانی در معرّفى سيماى ظاهرى و بيان گوشه‌هائى از سيرت عملى جدّ بزرگوار خود چنين مى‌نويسند:

«... مرحوم جدّ ما آقا سيّد ابراهيم مردى بلند قامت، قوىّ الهيكل، بسيار زيبا و با جلالت و ابّهت، و متعبّد و زاهد و مُعرض از دنيا و بلند نظر و كريم الطّبع و واسع الصّدر بود. اهالى طهران از پيرمردها كه ايشان را زيارت كرده‌اند داستانهائى نقل مى‌كنند ... »

آنگاه نمونه‌هائى را كه هر كدام نشانه روح والا و نفس دنيا گريز ايشان است بيان مى‌كنند:

... ايشان براى حفظ آبروى مؤمن ورشكسته‌اى مبلغ پنج هزار تومان آن دوران كه شايد معادل چند ميليون الآن بوده است را جهت تصفيه حقوق مردم به وى پرداخت مى‌كنند، و در حاليكه همان شب چراغ منزلشان بعلّت نداشتن لوله خاموش بوده، ايشان براى خريد لوله چراغ لامپا حتّى صد دينار (معادل يك دهم ريال) هم از اين پول كلان كه از وجوهات شرعيّه بوده بر نمى‌دارند.

و ديگر آنكه:

تمام منازلى را كه در سامّرا براى فضلاء طلّاب ساخته بودند و تمام ملك ايشان بوده و حتّى منزل شخصى خود را در سفر اخيرشان به سامّرا همه را به فرزند مرحوم ميرزاى بزرگ آية الله حاج ميرزا على آقاى شيرازى به يك سير نبات مصالحه مى‌كنند.

و ديگر آنكه:

چون با هم شاگردى و هم مباحثه خود الفت و صميميّت فوق‌العاده‌اى داشتند و حقّا مردى دور از شهرت و سُمعه و شخصيّت طلبى بودند كتاب «حاشيه بر مكاسب» و بحث‌هاى «خلل صلوة» و «صلوة جماعت» مرحوم آقا ميرزا محمّد تقى شيرازى را، با آنكه گفته مى‌شود اغلب به قلم ايشان است، جمع‌آورى نموده و همه را به نام رفيق صديق خود طبع مى‌كنند، و براى خود فقط نام «ساعى در جمع‌آورى» ميگذارند، كما اينكه در پشت اوّلين صفحه حاشيه بر مكاسب مرحوم شيرازى مطبوع است.