کانال تلگرام نورمجرد

منبع: آیت نور ۳۴۷ تا ۳۴۹

فهرست
  • ↓۱- فعالیتهای گسترده علامه طهرانی در ساماندهی امور

فعالیتهای گسترده علامه طهرانی در ساماندهی امور

در ايّام نخستينِ پيروزى انقلاب و انهدام حكومت طاغوت، ضرورت ساماندهى امور در صحنه‌هاى مختلف براى همه دلسوزان اسلام و مسلمين محسوس بود. علامه طهرانی نيز اين ضرورت را بخوبى ادراك و براى انجام آن بطور جدّى و كار آمد در سطحى گسترده با قالبى جامع و جالب به ميدان آمدند. بيان خودشان در اين راستا كافى و بسيار راه‌گشا و قابل توجّه و دقّت است:

«... ما بالأخره عملًا فعّاليّت ميكرديم و با مردم تماس مى‌گرفتيم و حوائج آنها را بدست مى‌آورديم و از خود آنها استمداد ميكرديم؛ كأنّه آن‌ حكومت جائره از بين رفته و الآن حكومت بدست مردم افتاده، و مردم خودشان بايد اداره كنند.

ما فعّاليّت خود را از مسجد قائم شروع كرديم ... ما يكروز إعلام كرديم و تمام اهل محل و دوستان و آشنايان آمدند در مسجد قائم كه صحن و شبستان همه پر شد. و من خودم مفصّلًا صحبت كردم، خيلى خيلى مفصّل، براى تشكيل كميته‌هائى براى مسجد بنحو تامّ و تمام كه تمام حوائج اهل محل، آن مقدارى را كه در تحت قدرت بلكه ما فوق قدرت عادى ما در آن وقت بود متكفّل بشويم.

و براى اين كار اوراقى را چاپ كرديم و به دست مردم داديم، و در اين اوراق، محلّى كه مسجد قائم مي‌توانست آنجا را اداره كند مشخّص شده بود ...

اين كاغذها را كه چاپ كرديم به در همه خانه‌ها داديم كه يك سرشمارى كاملى بود و پرسيده بوديم كه رئيس خانه كيست؟ اسمش چيست؟ تاريخ تولّد، شماره شناسنامه، مجرّد يا متأهّل، آخرين مدرك تحصيلى، رشته تحصيلى، اشتغال كنونى، تلفن منزل و محلّ كار، دين: مسلمان يا مسيحى يا يهودى يا زردشتى؟

كداميك از اعضاء اين خانواده علاقمند به شركت در يكى از اين كميته‌هاى مورد نظر ما هستند؟ در ضمن إعلام آمادگى، اسامى آن را در ذيل ورقه مرقوم فرمائيد: در قرآن، تحقيق و تبليغ، تئاتر، نقّاشى، عكّاسى، خطّاطى، رسّامى، طرح و كاريكاتور، روزنامه نگارى، تحقيق در متون دينى، نويسندگى، مطالعه و ترجمه متنهاى خارجى، فنّ بيان، فعّاليّت‌هاى فنّى، تحقيق در متون فلسفى.

آيا به زبان عربى تسلّط داريد؟ به كداميك از زبانهاى خارجى تسلّط داريد؟ انگليسى يا آلمانى يا روسى يا فرانسه يا ايتاليائى؟ نحوه فعّاليّت‌هاى هنرى و فرهنگى و فنّى و تعاونى كه داشته‌ايد؟ چه مدّت است كه در طهران زندگى مى‌كنيد؟ اوقاتى كه ميتوانيد در هفته در اختيار انجمن اسلامى مسجد قائم قرار دهيد؟ نظريّات و پيشنهادات؟

و بعد نوشتيم لطفا اين پرسشنامه را آماده نموده و بعد از دو روز براى جمع‌آورى به شما مراجعه خواهند نمود».