کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > پیشنهاد علامه طهرانی به حضرت آیت الله خمینی نسبت به حجاب زنان

پیشنهاد علامه طهرانی به حضرت آیت الله خمینی نسبت به حجاب زنان

نویسنده: حضرت علامه آیةالله حسینی طهرانی قدّس‌سرّه

منبع: وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام، صص ۵۹-۶۱

فهرست
  • ↓۱- پیشنهاد علامه طهرانی به حضرت آیة الله خمینی نسبت به حجاب زنان

پیشنهاد علامه طهرانی به حضرت آیة الله خمینی نسبت به حجاب زنان

به مرحوم شهيد مطهّرى گفتم كه: شما كه به قم مشرّف مى‌شويد به خدمت آية الله خمينى مى‌رسيد من بيست مادّه دارم اين بيست مادّه را بايد به ايشان بگوئيد؛

مسأله سوّم‌:

حجاب بود كه ايشان به عنوان تحفه‌اى كه براى مملكت ايران آوردند حجاب را يك حجاب صحيح استاندارد كنند يعنى زنها داراى پوشش صحيح باشند؛ و بتوانند در عين پوشش دنبال كار بروند. بچّه بغل كنند، خريد كنند سوار اتوبوس شوند و چادر از سرشان نيفتد، بدن معلوم نباشد. لباسى با آستين بلند همراه شلوارى بلند و گشاد و داراى رنگ خاصّ (استاندارد سرمه‌اى يا خاكسترى) البتّه بعضى از فقهاء وجه و كفيّن را جائز مى‌دانند كه جائز هم هست، ولى بعضى از آقايان احتياط مى‌كنند كه مقلّدين آنها بايد چهره خود را هم بپوشانند و يك روسرى بلند كه در حكم جلباب باشد سر كنند، در اين صورت بسيار بهتر از چادر نمازهاى فعلى امروزه كه آنرا چادر بيرون قرار داده‌اند مى‌تواند حافظ زنان باشد. اين چادرهائى كه كمر ندارد و جلوى آن بسته نيست و بايد پيوسته زنان آنها را با دستشان نگاهدارند و اگر احياناً بادى بوزد و كنار برود تمام اندامشان نمايان مى‌شود، حجاب صحيح نيست؛ و علاوه جلوى كار آنها را نيز مى‌گيرد.

بالاخره اين مانتو و شلوار بلند و گشاد بايد استاندارد باشد بطورى كه هر كس برود در دكانى براى خريد اين لباس و بگويد من لباس بيرون مى‌خواهم، مقدار پارچه آن مشخّص باشد مثل چادر مشكى كه مثلًا شش متر است، تمام زنهاى ايران اين لباس را بپوشند، كفشها هم خيلى ساده و بدون پاشنه بلند و نرم باشد.

بعد يكنفر از همان زنهاى لخت طاغوتى را بياورند در تلويزيون و نشان بدهند و با يكى از اين زنها مقايسه كنند كه اى مردم مسلمان براى آزادى، شرف، براى دنبال كار رفتن حتّى براى آسايش زنان كداميك از اينها بهتر است؟ آيا زن با آن قسم مى‌تواند دنبال كار برود، يا با اين قسم؟

البتّه اينها اجمال مسأله است و گفتم كه: اين مطلب در صورتى براى عموم مردم قابل قبول است كه ايشان اوّل درباره عيالات خودشان عملى كنند؛ نه اينكه خودشان عملى نكنند.

و سپس زنهاى ايران بخواهند كه حجابشان را اينطور كنند چون ايشان الآن در رأس هستند، و فرمايشاتشان نافذ است، و از ايشان بعنوان رئيس مى‌پذيرند.

اگر بنده و أمثال بنده هزار نفر هم بگويند فايده ندارد؛ امّا از ايشان قابل قبول است و قابل عمل.

...

بارى ما اين بيست ماده را به مرحوم شهيد مطهرى داديم، و آقاى مطهّرى در مورد حجاب زنان و تغيير پوشش بشكل صحيح حتّى درباره خود ايشان گفتند: من اين را چگونه به ايشان بگويم. آيا از قول شما بگويم! گفتم: بگوئيد.