کانال تلگرام نورمجرد

رساله نکاحیه

مربوط به دسته های:
رساله نکاحیه - ابحاث علمی و فقهی -
فهرست
  • ↓۱- معرفی کتاب رساله نکاحیه: كاهش جمعيّت ضربه‌اى سهمگين بر پيكر مسلمين‌
  • ↓۲- منتخبی از مباحث کتاب :

معرفی کتاب رساله نکاحیه: كاهش جمعيّت ضربه‌اى سهمگين بر پيكر مسلمين‌

پشتوانة يك مملكت نيروى انسانى و قواى علمى و عملى آحاد آن ملّت است و صنعت زائيدة اين نيرو است . لذا تضعيف نيروى انسانى بوسيلة كاهش‌جمعيّت ، زمينه‌هاى رشد و توسعه را رو به اُفول خواهد برد . بالا بردن كيفيّت نيز جز با ثروت هنگفت يا فراوانى نيروى كار ارزان بدست نخواهد آمد . بنابراين كاهش‌جمعيّت در ممالك اسلامى اثرى جز انهدام امّت و ملّت و مملكت اسلام نخواهد داشت .

كتاب «كاهش‌جمعيّت ضربه‌اى سهمگين بر پيكر مسلمين» در ضمن سيزده فصل به ريشه‌يابى فكرى و عملى طرح كاهش‌جمعيّت پرداخته و جوانب مختلف جسمى و روحى ، تجربى و فلسفى آنرا نقد و بررسى نموده است . اصل اين رساله قسمتى از جلد اوّل از دورة «نور ملکوت قرآن» است كه به جهت تأثير حياتى مباحث آن در سلامت جامعه و خانواده بطور به نام «رسالة‌نكاحيّه» استخراج گرديده بود ؛ كه بواسطة هجوم طرح كاهش‌جمعيّت در همان زمان ، علاّمة مؤلّف قدّس‌سرّه اقدام به نوشتن تذييلاتى بر اين رساله نمودند كه بصورت مستقل طبع گرديد .

منتخبی از مباحث کتاب :

ـ خداوند گنجايش زمين براى زندگان و مردگان را تضمين فرموده است .

ـ ترغيب اسلام به تكثير أولاد .

ـ مشکل اصلی در جوامع ، عدم توازن جمعیّت و توزیع نادرست امکانات است ؛ نه افزایش جمعیّت .

ـ مخفى نمودن عواقب وخيم بستن لوله‌ها در زن و مرد .

ـ سياست كنترل‌جمعيّت براى به بازار كشاندن زنان و تضييع عمر آنان است .

ـ مشكلات مردم از سياستهاى غرب است ؛ امّا غربيها وانمود مى‌كنند كه از اقتصاد كشورهاى اسلامى است .

ـ كاهش جمعيّت و تجزية كشورها كارآمدترين سياست قدرتهاى سلطه‌گر است .

ـ عدم رجوع به رأى فقهاء و مراجع ذى‌صلاح در اجرا كردن اين طرح .

ـ توصية پيامبر به ازدياد نسل ، در زمان رفاه مسلمين نبود .

ـ اختلاط پسران و دختران در دانشگاهها موجب تشتّت أفكار و در نتيجه ضعف علمى آنان خواهد شد .

ـ آمريكا براى قطع نسل سرخپوستان ، زنان آنها را عقيم نمود .

ـ استيضاح مدير و برنامه‌ريز طرح تهديد جمعيّت در پنج سؤال .

ـ ريشة اين طرح در فلسفة مالتوس‌انگليسى است .

ـ تشويق كشاورزان به مصرف و تجمّل ، هدم زراعت است .

ـ استعمار با توسعة ورزش ، مردم را از اولويّتهاى اساسى زندگانى منصرف مى‌نمايد .

ـ فقيه نمى‌تواند تشخيص مَضرّات بستن لوله‌ها و داروها و لوازم جلوگيرى را بعهدة عوامّ بگذارد .

ـ تفكّر كاهش‌جمعيّت با روح ايمان و فلسفة‌اسلام ضدّيّت كامل دارد .