کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > سیره > سیره سیاسی اجتماعی > ضرورت تطبیق امور اداری با امور شرعی

ضرورت تطبیق امور اداری با امور شرعی

مربوط به دسته های:
سیره سیاسی اجتماعی -

نویسنده: علامه طهرانی

منبع: وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، تعلیقه صفحه ۶۵

فهرست
  • ↓۱- ضرورت تطبيق امور ادارى با امور شرعى

ضرورت تطبيق امور ادارى با امور شرعى

ثل تنظيم حركت قطارها و هواپيماها، بطوريكه وقت كافى براى نماز در مسجد خاص بوده باشد، و تنظيم اوقات ادارات با ساعات نماز و روزه رمضان و غيرهما، و برداشتن احتياطات و شدائدى كه در رساله‌هاى عمليّه موجب عُسر و حَرَج مى‌گردد. و فتواى قاطع در جميع امور بطوريكه اسلام را همگى شريعت سَمْحة سهلة بدانند، و به جهانيان بشناسانند.

در زمان طاغوت درست تنظيم امور ادارى در جميع جوانب در يكطرف بود و ترتيب امور شرعى مردم در طرف ديگر خواه در بعضى از اوقات موافق حاصل بكند و يا نكند. سالگردها و جشنها طبق تقاويم شمسى مجوسى، و برجهاى بهمن و اسفند بود. خواه با ايّام عاشورا و وفيات سروران دين مصادف باشد يا نباشد. به تقاويم هجرى قمرى اعتنا نبود، و مسير حركت تقويم در جهت نظريّه استعمار كافر سير مى‌كرد. در ادارات و ساختمانها و كاخهاى دولتى مهندسين طبق نقشه خود، مستراح را در محل خود مى‌ساختند، خواه رو به قبله باشد يا نباشد.

بطور تمام و كمال مسير حركت دولت با مسير حركت ملّت مسلمان به سوى دو هدف متعاكس بود، و اين از هر جهت مرارتها و اشكالاتى را با خود همراه داشت. وظيفه حاكم اسلام آنست كه مسير دولت و ملّت را در يك مَمشى و مجرى قرار دهد، و افراد ملت را با دولت همچون شير و شكر در هم بياميزد، و گرنه باز همان آش و همان كاسه بوده و نتيجه مطلوب از قيام و اقدام ملت مسلمان كما هو حقّه حاصل نخواهد شد.