کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > سیره > سیره سیاسی اجتماعی > ضرورت تفاوت لباس مسلمین با کفار

ضرورت تفاوت لباس مسلمین با کفار

نویسنده: علامه طهرانی

منبع: وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، تعلیقه صفحه ۶۵

فهرست
  • ↓۱- ضرورت تفاوت لباس مسلمین با کفار

ضرورت تفاوت لباس مسلمین با کفار

ضرورت متّحد الشكل شدن عامّه مردم به لباس اسلامى و سرپوش اسلامى در برابر لباس و كلاه كفر كه در زمان رضاخان پهلوى با سر نيزه بر اين مردم تحميل شد.

كت كوتاه و شلوار تنگ و پيراهن آستين كوتاه براى مردان، ارمغان غرب كافر است. لباس اسلامى كوتاه نيست، و چسبنده به بدن نيست. و بدون آستين يا آستين كوتاه نيست. بلكه از كتهاى معمولى متداوله در امروز يك وجب بلندتر است و به زانو يا قدرى بالاتر از زانو بايد برسد. كت بايد گشاد باشد، و بدن در آن استراحت كند و فشار به بدن نياورد! كت تنگ مضرّات طبّى دارد، پيراهن و شلوار تنگ مضرّات طبى دارد ولى مع الاسف، مصالح و منافع پزشكى و بهداشتى آن فراموش شده و امروز معمولًا براى خودنمائى و در عبارت متداوله براى شيكى مى‌پوشند و از ضررهاى آن غمض عين مى‌نمايند.

كت كوتاه و شلوار تنگ علاوه بر ضرر طبى، چون به بدن مى‌چسبند، بدن را نشان مى‌دهند. و در حال خم شدن و ركوع تمام اسافل اعضاء مرد از زير لباس نمايان است. و چقدر قبيح و زشت است كه حتى در حال عبادت، لباس بر بدن چسبيده و بواسطه كوتاهى آن نيز حكايت از بدن كند.

آيا زنهائى كه مردان در برابر آنها ايستاده و نماز مى‌خوانند و ركوع و سجود مى‌كنند، در برابر ديدگان خود اين مناظر شهوت انگيز و زشت را مشاهده نمى‌كنند؟

كلاه شاپو و كلاه كِپ، كلاه كفّار است. كلاه اسلام عبارت است از قَلَنسُوَه (كلاه ساده به شكل استوانه و يا مخروط ناقص كه بر روى آن لفّافه‌اى مى‌بندند يا نمى‌بندند. و عبارت است از عِمامه كه از جلو و عقب داراى دو گوش آويزان باشد. امروز در بسيارى از مردم ايران حتى در ميان دهاتين و روستائيان ايالت خراسان اين نوع عمامه را بر سر مردم مى‌بينيم؛ و طرز لباسشان نيز غالباً اسلامى و تغيير نكرده است.

امّا استعمار كافر در زمان پهلوى به عنوان متّحد الشكل شدن، كت و شلوار فعلى معمولى را آورد با كلام تمام لبه. آرى متحد الشكل شدن آنها هضم مسلمين در كفار بود بطورى كه حتى از جهت لباس هم يكسان و تابع و بى هويّت باشند نه متّحد الشكل به معنى اتّحاد لباس كفار با مسلمين بطورى كه آنها لباس مسلمين را بپوشند، و تابع و پيرو آداب اسلام شوند.

لباس زنان مسلمان لباس خاصّى است كه از روى ژورنال‌هاى پاريس و مشابه آن اخذ نمى‌شود، و طبق مدِ وقتِ هوسران و هوسباز زمانِ كور و ظلمت، تغيير مد نمى‌دهد. لباسهاى زن مسلمان حتى در داخل خانه خود و حتى در فراش خواب با لباس زن كافر تفاوت دارد.

شلوار زن مسلمان بلند يا تا زير زانو است و در صورتيكه شَليته يا دامن مى‌پوشند، تا حدّ زانو بوده است. امّا پهلوى از دستبرد به آنها نيز خوددارى نكرد، و شلوار زنان را بقدرى كوتاه نمود كه فقط براى نفس عورت بوده است و به نام تُنُكه پهلوى مشهور شد. همانند كلاه لبه دار كه به نام كلاه پهلوى ناميده شد.

آرايش زن براى شوهر همه گونه جائز است، اما در صورتى كه ماهيّت اوّلين و هيوّت اصيل اسلامى خود را از دست ندهد، و مَحو و فانى در هيئت كفر و لباس و زىّ اهل عناد و متمرّدين از شريعت حقّه نگردد، اما در آن صورت به عنوان تلبس مَلابِس اعداء در آمده، و حكم به حرمت بر آن بار، و اجتناب از آن لازم مى‌گردد.