کانال تلگرام نورمجرد

مرحوم حداد و لزوم دفاع و تقویت حکومت اسلامی

اين حکومت اسم إسلام است نه حقيقت اسلام، و موفّق نخواهند شد حقيقت إسلام را عملى نمايند؛ حقيقت إسلام تنها با ظهور و تحقّق دولت كريمه امام زمان عليه‌السّلام اجراء شده و گسترش مى‌يابد! وليكن خداوند اسم إسلام را نيز دوست دارد و اين حكومت به همين مقدار نيز مطلوب و محترم است و بايد از آن دفاع كرد و آن را تقويت نمود

نویسنده: آیت الله حاج سید محمد صادق حسینى طهرانى

منبع: نور مجرد صفحه ۳۰۶ و ۳۰۷

فهرست
  • ↓۱- فرمايش مرحوم حدّاد (ره) در لزوم دفاع و تقويت حكومت اسلامى

فرمايش مرحوم حدّاد (ره) در لزوم دفاع و تقويت حكومت اسلامى

يكبار با سرور و شادمانى خدمت ايشان عرض كردم: حضرت آيت‌اللـه خمينى به ايران تشريف آورده‌اند و إن‌شاءاللـه بحول و قوّه إلهى ديگر مفاسد و مظاهر كفر و ظلم برچيده‌شده و أحكام نورانى شريعت عملى ميگردد، از اين پس ديگر حكومت إسلام است وپرچم توحيد بر فراز ميهنمان به اهتزاز درآمده، و اين حكومت مقدّمه طلوع آفتاب دولت نور و ظهور حضرت بقيّه‌اللـه‌الأعظم أرواحناله‌الفداء خواهد بود.

حضرت آقاى حدّاد فرمودند: «خير! اين، اسم إسلام است نه حقيقت اسلام، و موفّق نخواهند شد حقيقت إسلام را عملى نمايند؛ حقيقت إسلام تنها با ظهور و تحقّق دولت كريمه امام زمان عليه‌السّلام اجراء شده و گسترش مى‌يابد! وليكن خداوند اسم إسلام را نيز دوست دارد و اين حكومت به همين مقدار نيز مطلوب و محترم است و بايد از آن دفاع كرد و آن را تقويت نمود.»