نمایش درختی زیر شاخه های این گروه
کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > زندگی نامه > اساتید > اساتید و مراودین سلوکی

گروه: اساتید و مراودین سلوکی

مزد اگر می‌طلبی طاعت استاد ببر:
دولت پیر مغان باد که باقی سهل است
دیگری گو برو و نام من از یاد ببر
سعی نابرده در این راه به جایی نرسی
مزد اگر می‌طلبی طاعت استاد ببر