کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > علوم اسلام > اخلاق، حکمت و عرفان > تحقیقی درباره حقیقت فناء ذاتی و عدم بقاء تعین

تحقیقی درباره حقیقت فناء ذاتی و عدم بقاء تعین

مربوط به دسته های:
اخلاق، حکمت و عرفان - الله شناسی -

نویسنده:آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

منبع: کتاب نور مجرد


فهرست
 • ↓۱- تحقيقى درباره حقيقت فناء ذاتى و عدم بقاء تعيّن
 • ↓۲- نظرات مختلف در فناء ذاتى
 • ↓۳- شرح إجمالى جنبه‌هائى از حقيقت فناء
  • ↓۳.۱- كثرت ما سوى الله اعتبارى است
  • ↓۳.۲- فناء تكوينى همه موجودات در حضرت حقّ
  • ↓۳.۳- كيفيّت سير نزولى و صعودى سالك إلى اللـه
  • ↓۳.۴- كيفيّت بقاء بعد از فناء
  • ↓۳.۵- در مقام فناء نه كمالى هست و نه ادراك و معرفتى
 • ↓۴- معرفت تامّ ممكن به واجب تعالى محال است
 • ↓۵- عجز عارف از معرفت حقيقى خداوند، با لحاظ تعيّن او
 • ↓۶- عبد بما هو عبد، محال است خداوند را توصيف نمايد
 • ↓۷- عبد نبايد از خود طلب و خواستى داشته باشد
 • ↓۸- پانویس

تحقيقى درباره حقيقت فناء ذاتى و عدم بقاء تعيّن

اصطلاح فناء در موارد مختلفى در لسان أهل عرفان استعمال شده است و داراى مراتب و مراحلى است كه مرحله نهائى آن فناء تامّ ذاتى است. در معناى فناء تامّ ذاتى و حقيقت آن بحثها و مناقشاتى صورت گرفته و نظرات مختلفى ارائه شده است كه برخى از آنها خالى از اشكال نيست.

نظرات مختلف در فناء ذاتى

توضيح اينكه:

فناء ذاتى عبارت از اين معنى نيست كه سالك در مراتب قرب به حضرت حقّ به‌حدّى برسد كه در اثر طلوع نور ذات مقدّس وجود، خود را فراموش نموده و از شدّت عظمت آن نور از خود و جميع ماسوى‌اللـه غافل گردد؛ زيرا كه اين حالت درحقيقت نسيان و فراموشى بوده و إطلاق فناء بر آن مسامحه مى‌باشد و مفاد آيات و روايات و مقتضاى كشف كاملين از أولياى إلهى نيز آن را تأييد نمى‌كند.

و همچنين فناء ذاتى عبارت از اين نيست كه صفات سالك در اثر قرب به حضرت حقّ جلّ‌وعلا فانى و مبدَّل گرديده و اوصاف إمكانى جاى خود را به اوصاف وجوبى داده و رنگ خدايى بگيرد؛ زيرا كه اين حالت نيز نهايةً فناء اوصاف است نه فناء ذات.

و همچنين عبارت از اين نيست كه سالك در اثر خرق حجب و رسيدن به مقام لقاء اللـه وجود استقلالى خود را از دست داده و معدوم صرف گردد؛ زيرا اين امر متوقّف بر آن است كه سالك از آغاز، وجودى حقيقى و استقلالى داشته باشد تا در مرحله فناء از بين برود، در حاليكه بنا بر مشرب تحقيق در عالم هستى براى غير حضرت پروردگار وجودى نيست تا در مرحله فناء زائل گردد و فناء بدين معنى تحقّق يابد.

بلكه فناء بدين معناست كه سالك در اثر سير در مراتب كمال به آخرين درجه از سير رسيده و قوس صعود را تكميل كرده و وجود مجازى و تعيّن خود را از دست داده و مصداق عدم به تمام أنحاء آن گرديده و غير از خداوند در آنجا باقى نماند. و اثر آن آنست كه پس از تعيّن‌يافتنِ دوباره و قدم‌نهادن در مقام بقاء به حقيقت مى‌فهمد كه وجود وى و ديگر أشياء از آغاز مجازى و اعتبارى بوده و هستى مستقلّ و حقيقى جز توهّم و پندارى نبوده است و با تمام مراتب اذعان ميكند:

كه جز او نيست در سراى وجودبه حقيقت كسى دگر موجود [۱]

شرح إجمالى جنبه‌هائى از حقيقت فناء

حقيقت فناء امرى پيچيده و ذوأبعاد است كه در اينجا در حدّ وسع در ضمن بيان چند مقدّمه به شرح إجمالى جنبه‌هائى از آن مى‌پردازيم:

كثرت ما سوى الله اعتبارى است

مقدّمه اوّل

از مسلّمات أدلّه نقليّه و براهين متقنه عقليّه و شهود و كشف عرفاى ذوى‌العزّة‌والاحترام، اين است كه حقيقت وجود منحصر در حضرت حقّ جلّ‌وعلا بوده و او به همه اشياء إحاطه وجوديّه داشته و لَم‌يَلِد مى‌باشد كه غيرى بيرون از خود و جدا و ممتاز ايجاد ننموده است و همه مخلوقات صرفا آيه و كلمه و نشانه جمال و جلال وى بوده و فاقد هر گونه استقلال و خودنمائى مى‌باشند. و البتّه اين امر بدين معنا نيست كه ماسوى‌اللـه هيچ و پوچ بوده و إرسال رسل و إنزال كتب و شرائع الهيّه و علوم و فنون و روابط اجتماعى همگى لغو و بى‌اساس است، بلكه بدين معناست كه وجود و تحقّق براى اين كثرات فاقد هر گونه استقلال بوده و كثرت و تعدّد حقيقى كه موجب عزلت گردد باطل است.

كثرت همه اين امور، اعتبارى‌است و نمى‌تواند در مقابل آن وحدت حقّه قد عَلَم نموده و براى خود مغايرت و عزلتى ادّعا نمايد و حقيقت هستى كه همان وجود حضرت حقّ باشد، همه اشياء را پر نموده و جايى براى غير باقى نگذاشته است.

غيرتش غير در جهان نگذاشتلا جرم عين جمله أشيا شد [۲]

فناء تكوينى همه موجودات در حضرت حقّ

فَسُبحانَكَ مَلاَءْتَ كُلَّ شَى‌ءٍ و بايَنْتَ كُلَّ شَى‌ءٍ، فأنتَ لا يَفْقِدُكَ شى‌ءٌ و أنتَ الفَعّالُ لِما تشآءُ، تَبَارَكْتَ يا مَن كُلُّ مُدرَكٍ من خَلقِهِ و كُلُّ محدودٍ من صُنْعِهِ. [۳]

«پاك و منزّهى تو اى پروردگار از هر نقصى و حدّى، همه أشياء را پر نمودى و در عين حال با همه أشياء مباين مى‌باشى؛ پس هيچ‌چيز خالى از تو و فاقد تو نمى‌باشد و همگى تو را واجدند و هر آنچه را اراده فرمائى انجام مى‌دهى. بلند و مقدّسى اى كسى كه هر آنچه به إدراك درآيد از مخلوقات توست و هر چيز محدودى از صُنع تو مى‌باشد.»

با توجّه به اين اصل، نه سالك إلى اللـه و نه هيچ موجود ديگرى داراى وجود حقيقى استقلالى نبوده و نيست تا در هنگام فناء اين وجود، معدوم گردد يا اينكه باقى مانده و صرفا اوصاف آن به اوصاف وجوبى تبديل شود.

و بر اين أساس مى‌توان گفت سالك از آغاز فانى و معدوم بوده است و هيچ عينى از أعيان خارجيّه وجودى حقيقى نداشته مگر در ظرف توهّم و خيال. و گاه از اين حقيقت به فناء تكوينى همه موجودات در حضرت حق تعبير مى‌شود كه اختصاصى به انسان ندارد.

كيفيّت سير نزولى و صعودى سالك إلى اللـه

مقدّمه دوّم

هر تعيّن و ظهورى از ظهورات حضرت حقّ همانطور كه از ناحيه ربوبى صادر و نازل شده، بار ديگر در سير صعودى خود به سوى خداوند متعال بازگشته و به أمد و نهايت خود رسيده و پايان مى‌پذيرد و كثرت دوباره در وحدت مضمحلّ و نابود مى‌شود.

اين سير به مقتضاى: إِلَيْهِ يُرْجَعُ الاْءَمْرُ كُلُّهُ [۴] در همه موجودات عِلوى و سِفلى تحقّق دارد و نفس انسان را نيز در بر مى‌گيرد، با اين تفاوت كه انسان ميتواند اين مسير را با قدم اختيار طى كند و با مجاهده در همين نشأه به لقاء إلهى مشرّف گردد و ميتواند در اثر تكاهل و تقصير از اين سير باز ماند تا در نشئه آخرت او را به اضطرار و جبر برده و در سايه نفخ فَزَع و صَعق به اين درجه نهايى واصل گردد.

سالكى كه قدم در مسير عبوديّت مى‌گذارد درصورتى‌كه اراده إلهى به رساندن او به كمال تعلّق گرفته باشد، در هر مرحله‌اى از مراحل سير از ضيق به إطلاق مى‌رسد و رفته‌رفته سعه مى‌يابد تا جائى كه در نهايت با تجلّى ذاتى خداوند عزّوجل راهى ديار فناء و نيستى ميگردد و ظهور و تعيّنى كه بود منعدم شده و ديگر از او هيچ اسم و رسمى باقى نمى‌ماند. در مرحله فناء، ديگر كسى نيست كه داراى وصف و اسمى باشد و تعيّنى باقى نمى‌ماند تا إدراك و علم و معرفتى داشته باشد، آنكه بود بساط خود را از دار تعيّن خارج كرد و به أمد و غايت خود رسيد و فقط خداوند باقى‌ماند و بس كه او نيز از آغاز بود و هست و خواهد بود؛ كانَ اللَهُ وَ لَم يَكُن مَعَهُ شَى‌ءٌ وَ الأَنَ كَما كانَ. [۵]

دائما او پادشاه مطلق استدر كمال عزّ خود مستغرق است
او به سر نايد ز خود آنجا كه اوستكى رسد عقل وجود آنجا كه اوست [۶]

كيفيّت بقاء بعد از فناء

مقدّمه سوّم

پس از اينكه سالك به فناء رسيد هنگامى كه اراده الهى تعلّق گيرد كه وى را به بقاء برساند، بار ديگر خداوند ظهور نموده و بر او مُهر تعيّن زده و او را پس از نيستى و عدم، موجود و محقّق ميفرمايد، با اين تفاوت كه اين بار نفس سالك از حيث اتّصالش به عالم ربوبى، نفسى‌است در نهايت سعه و نورانيّت و طهارت و خالى از هر شائبه كدورت و آلودگى، نفسى‌است كه براى خود در هيچ مرحله‌اى از مراحل استقلال و أنانيّت و هستى نمى‌يابد و با تمام مراتب به عجز و فقر در درگاه خداوند اعتراف دارد، نفسى‌است كه اراده او فانى در اراده حضرت حقّ است، اراده او اراده خداوند و فعل او فعل خداوند است و در تمام عالم جز او نمى‌شناسد و نمى‌يابد و نه تنها به تعبير روايات شريفه خداوند سمع و بصر و لسان و يد اوست، بلكه او نيز عين‌اللـه و لسان‌اللـه و اُذن‌اللـه و يداللـه گرديده‌است. [۷]

همه آنچه در مقام انسان كامل گفته مى‌شود، و همه إخبارات و بيانات أولياى إلهى مربوط به مقام بقاء است كه اين تعيّن جديد پس از فانى‌شدن از خود، بار ديگر قدم در عرصه تحقّق گذاشته و در اين مقام حائز صفات كماليّه و مرآت تامّه جمال و جلال حضرت حق است.

در مقام فناء نه كمالى هست و نه ادراك و معرفتى

در مقام فناء نه كمالى براى سالك هست و نه إدراك و معرفتى، آنجا جز حضرت حقّ چيزى نيست و اگر معرفت و إدراكى هست و اگر لذّت و سرورى هست، همه مربوط به پس از مقام فنا و هنگام به هوش‌آمدن است.

جرعه‌اى در كشيدم و گشتمفارغ از رنج عقل و زحمت هوش
چون به هوش آمدم يكى ديدممابقى را همه خطوط و نقوش
ناگهان از صوامع ملكوتاين حديثم سروش گفت به گوش
كه يكى هست و هيچ نيست جز اووحده لا اله إلّا هو [۸]

وقتى سالك از محو و فناء خارج شده و به هوش مى‌آيد، آنجاست كه نگاه او به عالم نگاه توحيدى مى‌شود و نه فقط فعل و اسم و صفت را منحصر در حضرت حقّ مى‌بيند، بلكه اعتراف به وحدت قهّاريّه خداوند نموده و همه ذوات را در مقابل ذات حضرت پروردگار معدوم مى‌شمارد.


علاّمه والد أفاض‌اللـه‌علينامن‌بركات‌علومه‌المنيفة مكرّر مى‌فرمودند:

«درويشى تصحيح خيال است.»

و اين جمله اشاره به همين مقام است و تا سالك از درجه فناء ذاتى عبور ننمايد اين تصحيح خيال به شكل كامل صورت نمى‌گيرد.

بنابراين قبل از وصول سالك به درجه فناء ذاتى، وى داراى تعيّن بوده و ظهورى از ظهورات حقّ متعال است كه مبتلا به توهّم و پندار وجود حقيقى مى‌باشد. در مقام فناء هيچ تعيّنى براى سالك باقى نمى‌ماند و مُدرِكى نيست تا توهّم استقلال و أنانيّت داشته باشد. و پس از مقام فناء دوباره تعيّن پديد آمده و سالك رجوع ميكند ولى ديگر از پندار وجود استقلالى خالى شده و ديده حق‌بين يافته است. پس با فناء هم توهّم استقلال پايان مى‌پذيرد و هم تعيّن سالك مندكّ و مضحملّ مى‌شود و در بقاء تعيّن باز ميگردد، ولى اين بار حضرت پروردگار ظهورى مى‌نمايد كه در او هيچ شائبه استقلال نيست و توهّم غيريّت و دوئيّت نداشته و فناء تكوينى خود و همه موجودات را إدراك ميكند.

معرفت تامّ ممكن به واجب تعالى محال است

با توجّه به آنچه گذشت، روشن مى‌شود كه معرفت تامّ ممكن نسبت به واجب تعالى محال است و امكان ندارد كه سالكى به مقام معرفت إحاطى و شناخت حقيقى حضرت حقّ مشرّف شود. سالك فقط ميتواند در درگاه خداوند اعتراف به عجز و نيستى كند و به جذبه إلهيّه در مقام فناء وارد شده و نيست گردد و چون دوباره به بقاء رسيد به قدر ظرف خود كه آينه تمام‌نماى پروردگار است به معرفت إلهى نائل شود، نه اينكه بتواند محيط بر حضرت حق گردد؛ لاِءنَّ إحاطَةَ المُحاطِ بِالمُحيطِ مُحالٌ.


آرى، در مقام بقاء چون عارف باللـه از براى خود أنانيّت و استقلالى ندارد و لسانُ‌اللـه و اُذُن‌اللـه و يداللـه است، مى‌توان صفات الهى را با لحاظ مرآتيّت و نه به نحو استقلال، به او نسبت داد. در آنجا چون نفس عارف مظهر حق است، و از خود جز فقر و عجز هيچ ندارد مى‌توان گفت او به مقام معرفت و مقام وصف خداوند و مقام شكر و مقام لا اسمَ له و لا رسمَ له رسيده است و به اين اعتبار است كه ميتواند بگويد:

أَنَا الحقُّ. [۹]

و أَنَا الأَوَّلُ وَ الأَخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ البَاطِنُ. و أَنَا بكُلِّ شَى‌ءٍ عَليمٌ. [۱۰]

چون به اين اعتبار مرجع ضمير أنا خود حضرت حقّ است نه تعيّن عارف. و خداوند خودش، خودش را مى‌شناسد و ميتواند خود را وصف نمايد و شكر خود را به جا آورد.

عجز عارف از معرفت حقيقى خداوند، با لحاظ تعيّن او

ولى اگر در همين مقام نظر به تعيّن عارف شود، جز عجز و فقر و نياز از او چيزى نخواهد بود. اگر مى‌بينيم در برخى روايات سخن از إمكان معرفة اللَـه حقَّ مَعرفتِهِ به ميان آمده است؛ چنانكه حضرت فرمودند:

يا علىُّ ما عَرَفَ اللَهَ حَقَّ مَعرِفَتِهِ غَيرى وَ غَيرُكَ.

[۱۱]

«خداوند را به حقّ معرفت و شناخت، جز من و تو كسى نشناخت.»

اين تعابير يا به حسب مقام فناء و نبود أنانيّت است كه در حقيقت خداوند خود را حقّ معرفته مى‌شناسد و به اين اعتبار به عبد منسوب ميگردد و يا مراد غايت معرفت ممكن براى مخلوق است.

عبد بما هو عبد، محال است خداوند را توصيف نمايد

و اگر در برخى روايات نهايت معرفت خداوند را عجز از معرفت شمرده‌اند؛

چنانكه فرموده‌اند:

وَ لَم تَجعَلْ لِلخَلْقِ طَريقًا إلَى مَعْرِفَتِك إلّا بِالعَجْزِ عَن مَعْرِفَتِكَ. [۱۲]

«براى مخلوقات راهى به معرفت خود قرار ندادى مگر به عجز و ناتوانى از معرفتت.»

و فرموده‌اند:

مَا عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ وَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعرِفَتِكَ.[۱۳]

«تو را آنچنان كه شايسته عبادتى عبادت ننموديم و به حقّ شناخت و معرفت، تو را نشناختيم.» اين روايات ناظر به تعيّن مخلوق و مقام امكانى وى است كه هرگز نمى‌تواند به معرفت خالق نامتناهى و واجب برسد.

به همين منوال اگر در روايات سخن از استحاله وصف خداوند آمده است، مراد استحاله وصف حضرت حقّ متعال از عبد بما هو عبد است كه مستلزم محدوديّت و نقص است.[۱۴]

و اگر در آيه شريفه:

سُبْحَـنَ اللَهِ عَمَّا يَصِفُونَ * إلّا عِبَادَ اللَهِ الْمُخْلَصِينَ [۱۵]

وصف خداوند توسّط مخلَصين، حقّ شمرده شده است، به اين اعتبار است كه مخلَصين از خود سخن نمى‌گويند، بلكه چون لسان‌اللـه گرديده‌اند، خداوند خود اوصاف خود را از زبان ايشان بيان ميفرمايد و در حقيقت او خودش خود را وصف ميفرمايد، سبحانه و تعالى.

عبد نبايد از خود طلب و خواستى داشته باشد

آرى، رسيدن مخلوق به معرفت تامّ حضرت حق محال است و عبد فقط ميتواند در درگاه الهى سر ذلّت و خاكسارى بر زمين بمالد و اعتراف به عجز نمايد تا حضرت حق اگر اراده فرمود وى را سير داده و به نهايت مراتب قرب و نهايةً فناى تامّ برساند.

پانویس

۱. یيت مكرّر ترجيع‌بند اوّل شمس مغربى، ديوان‌شمس‌مغربى، ص ۴۱۰ تا ص ۴۴.

۲. مجموعه آثار فخرالّدین عراقی، ترجیع بند، ۲۲۶.

۳. قسمتى از خطبه مفصّل حضرت أميرالمؤمنين عليه‌السّلام در بيان خلقت نور مقدّس حضرت رسول‌اللـه صلّى‌اللـه‌عليه‌وآله‌وسلّم و انتقال آن در اصلاب آباء گرام آن حضرت كه علاّمه مجلسى اصل اين خطبه را به تفصيل در جلد ۲۵ بحارالأنوار از ص ۲۵ تا ص ۳۳ از إثبات‌الوصيّه نقل نموده و علاّمه طباطبائى قدّس‌سرّه اين فقره از خطبه را در عداد ادلّه نقلى بر وحدت شخصيّه وجود در رسائل‌توحيديّه ص ۱۵ و ۱۶ آورده‌اند.

۴. آيه ۱۲۳، از سوره ۱۱: هود.

۵. درباره سند اين حديث علاّمه والد رضوان‌اللـه‌عليه در روح‌مجرّد ص ۱۹۲ و ۱۹۳ بحث فرموده‌اند.

و نيز نظير اين روايت را در توحيدصدوق، ص ۱۴۰ و ۱۴۱ از حضرت أبى‌جعفر امام باقر عليه‌السّلام روايت ميكند كه فرمودند:

إنّ اللَه تَباركَ و تعالَى كانَ و لا شى‌ءَ غيرُه، نورًا لاظَلامَ فيه و صادقًا لا كِذبَ فيه و عالمًا لا جهلَ فيه و حيًّا لا موتَ فيه، و كذلك هو اليومَ، و كذلك لا يَزالُ أبدًا.

همچنين حضرت امام رضا عليه‌السّلام در مناظره با عمران صابى در جواب سؤال عمران كه پرسيد:

أخبِرنى عن الكآئن الأوّل و عمّا خَلَق

فرمودند:

سألتَ فأفهمْ، أمّا الواحدُ فلم يَزَلْ واحدًا كآئنًا لا شى‌ءَ معه بلا حدودٍ و لا أعراضٍ و لا يَزالُ كذلك ثمّ خَلَقَ خَلْقًا مُبتدِعًا ...

و نيز هنگامى كه پرسيد:

ألا تُخبرنى عنِ الخالق إذا كان واحدًا لا شى‌ءَ غيرُه و لا شى‌ءَ معه أليس قد تَغَيّرَ بِخَلْقه الخَلْقَ؟ فرمودند: لمْ يَتَغَيَّرْ عزّوجلّ بخلْقِ الخَلْقِ ولكنَّ الخلقَ يتغيّرُ بتغييرِه. (توحيدصدوق، ص ۴۳۰ و ۴۳۳).

۶. منطق‌الطّير، ص ۴۸.

۷. شيخ صدوق در توحيد از پدرش از سعد بن عبداللـه از أحمد بن محمّد بن عيسى از حسين بن سعيد از فضالة بن أيّوب از أبان بن عثمان از محمّد بن مسلم روايت ميكند كه:

سمعتُ أباعبداللـه عليه‌السّلام يقول: إنّ لِلّه عزّوجلّ خلقًا مِن رحمتِهِ خَلَقَهُم مِن نورِهِ و رحمته من رحمته لرحمته، فَهُم عينُ اللـه النّاظرةُ و اُذُنُه السَّامعةُ و لِسانُهُ النَّاطقُ فى خَلقِهِ بإذنه و اُمنآؤُه على ما أنزلَ مِن عُذرٍ أو نُذرٍ أو حُجَّةٍ، فَبِهم يَمحو السَّيِّئاتِ و بهم يَدفَعُ الضَّيمَ و بهم يُحيى مَيِّتًا وَ بهم يُميتُ حَيًّا و بهم يَبتَلى خَلقُهُ وَ بهم يَقضى فى خلقه قَضيَّتَه. قلتُ: جُعلتُ فِداك مَن هؤلآء؟ قال: الأوصيآءُ. (توحيد، ص ۱۶۷)

و مرحوم مجلسى در بحارالأنوار ج ۲۶ باب ۵: جوامع مناقبهم و فضآئلهم عليهم‌السّلام، ص ۲۴۰ تا ص ۲۶۷ احاديث متعدّدى را بدين مضمون آورده‌است.

۸. ديوان هاتف اصفهانى، ترجيع بند، ص ۳۰.محامل صدور گفتار: أنا الحق، از برخى اولياء و سالكين إلى‌الله (ت)

۹. صدور اين نوع جملات در مراحل و حالات مختلفى ممكن است صورت بگيرد؛ گاهى سالك در برخى از عوالم ممكن است به توهّم حلول يا اتّحاد دچار شده و از او چنين كلماتى صادر شود. در اين حال مرجع ضمير أنا تعيّن موهومى اين شخص است و مفاد اين جمله بى‌شكّ باطل مى‌باشد. از فوائد مهمّ استاد اينستكه سالك را از اين منزل عبور داده و مانع تثبيت اين حال در وى ميگردد و از صدور اين نوع مطالب از وى جلوگيرى مى‌نمايد.

و گاهى ممكن است در حال فناء و محو و بى‌خودى اين نوع جملات گفته شود كه در حقيقت اثرى از عبد در ميان نبوده و خودِ خداوند است كه بر زبان وى سخن ميگويد و در اين حال مراد از أنا ذات حضرت حقّ است و سالك در حدوث اين حال معذور مى‌باشد، زيرا كه عنان قدرت و اختيار از كف او خارج شده‌است.

و گاهى ممكن است كه در ميان حال فناء و بقاء و محو و صحو چنين كلماتى صادر شود؛ مانند كسى كه تازه از خوابى سنگين برخاسته و در ميان حال خواب و بيدارى است و هنوز بين خصوصيّات اين دو موطن نمى‌تواند تمييز دهد. شايد جملاتى همچون: ليس فى جُبّتى إلاّ اللـه، كه در آن هم اثبات جبّة و هم اثبات ضمير متكلّم شده و نوعى ادراك كثرت در آن وجود دارد، و هم حصر در اسم جلاله صورت گرفته مربوط به اين حال باشد و شايد مربوط به شهود نور حق در همه اعيان ممكنات باشد كه بدان اعتبار مى‌توان گفت كه در هيچ موجودى جز خداوند چيزى نيست.

و گاهى ممكن است اين گونه تعابير در حال بقاء و با علم و اختيار و توجّه از ولىّ كاملى سر زند كه بر اساس مصالح و حكمى همچون اشاره به مقام انسان كامل چنين جملاتى را بيان كند كه در اينجا ولىّ كامل با ضمير أنا به خداوند متعال اشاره مى‌نمايد نه به تعيّن خود و اين سخن عين حق مى‌باشد.

البتّه همانطور كه علاّمه والد مى‌فرمودند از كاملين از اولياى خدا شنيده نشده كه چنين تعابيرى در ملأ عام به كار برده و مطلبى را كه عامّه طاقت آن را ندارند بر ايشان تحميل كنند و اگر چنين كلماتى از أولياى كامل بخواهد صادر شود مربوط به محافل خصوصى و مجالسى است كه مخاطبين آن قابليّت فهم مراد حقيقى آن را داشته باشند و برخى كلمات منقول از أئمّه عليهم‌السّلام همچون خطبه بَيان و تُتُنْجيّه بر فرض صحّت نقل از اين قسم مى‌باشد؛ چنانكه در روح‌مجرّد ص ۴۶۱ و ۴۶۲ نيز به اين امر اشاره فرموده‌اند.

۱۰. اين مضمون در چند روايت از حضرت أميرالمؤمنين عليه‌السّلام نقل شده و در مواردى كه مستمعين تاب شنيدن آن را نداشته‌اند، حضرت آن را بر خلاف ظاهر تفسير نموده‌اند.

روايت: «أنا الأوَّلُ و الأخِرُ و الظّاهِرُ و الباطِنُ» (ت)

مجلسى در بحار، جلد ۳۹، ص ۳۴۸ از مناقب از كتاب أبى‌بكر شيرازى روايت ميكند كه:

إنّ أميرَالمؤمنينَ عليه‌السّلامُ خَطَب فى جامعِ البصرةِ فقالَ فيها:

معاشرَ المُؤمنينَ و المُسلمينَ إنّ اللهَ عزَّوجلّ أثْنَى على نفسِه فقال:

«هُوَ الاْءَوَّلُ» يعنى قبلَ كلِّ شى‌ءٍ

«و الأَخِرُ» يعنى بعدَ كلِّ شى‌ءٍ

«و الظّاهِرُ» عَلَى كلِّ شى‌ءٍ

«و الباطنُ» لكلِّ شى‌ءٍ سَوآءٌ عِلمُه عَلَيهِ،

سَلونِى قبلَ أن تَفقِدونى، فأنا الأوّلُ و أنا الأَخِرُ. ـ إلى ءَاخر كلامه. فبكَى أهلُ البصرةِ كلُّهُم و صَلُّوا عليه.

و قالَ عليه‌السّلامُ:

أنا دَحَوتُ أرضَها، أنشأتُ جِبالَها، و فجّرتُ عُيونَها، و شقَقتُ أنْهارَها، و غَرَستُ أشجارَها، و أطعَمتُ ثِمارَها، و أنشأتُ سَحابَها، و أسمَعتُ رَعدَها، و نَوَّرتُ بَرقَها، و أضحَيتُ شمسَها، و أطلَعتُ قمرَها، و أنزلتُ قَطرَها، و نَصَبتُ نجومَها، و أنا البحرُ القَمقامُ الزَّاخِر، و سَكَّنتُ أطوادَها، و أنشأتُ جَوارِىَ الفلكِ فيها، و أشرقتُ شمسَها، و أنا جنبُ اللـهِ و كَلِمتُه، و قلبُ اللـهِ و بابُه الذى يُؤْتَى مِنْهُ. اُدْخلوا البابَ سُجَّدًا أغفِرْ لَكُمْ خَطاياكُم و أزيدُ المحسنينَ و بى و على يَدِى تقومُ السّاعةُ و فىَّ يَرتابُ المُبطلونَ، و أنا الأوّلُ و الأَخِرُ و الظّاهرُ و الباطنُ و بكلِّ شى‌ءٍ عليمٌ.

و از كشّى از طاهربن‌عيسى روايت ميكند كه:

وجدتُ فى بعض الكتبِ عن إسمعيلَ بن قتيبةَ عن أبى‌العلآء الخفّافِ عن أبى‌جعفرٍ عليه‌السَّلام قال: قال أميرالمؤمنينَ عليه‌السَّلام: أنا وجهُ اللـهِ و أنا جَنبُ اللـه و أنا الأوّلُ و أنا الأَخِرُ و أنا الظّاهِرُ و أنا الباطِنُ و أنا وارثُ الأرضِ و أنا سبيلُ اللـهِ و به عزمتُ عليه. فقال معروفُ بن خرّبوذ: و لها تفسيرٌ غيرُ ما يذهب فيها أهلُ الغلوّ.

و در جلد ۴۲، ص ۱۸۹ از اختصاص روايت ميكند كه:

رُوِىَ أنّ أميرَالمؤمنينَ عليه‌السَّلام كان قاعِدًا فى المسجدِ و عنده جماعةٌ من أصحابه، فقالوا له:

حَدِّثْنا يا أميرَالمؤمنين!

فقال لهم: وَيْحَكُم إنّ كلامى صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لايعقِله إلاّ العالِمون.

قالوا: لابُدّ من أن تُحدِّثَنا.

قال: قوموا بِنا، فدَخل الدّارَ

فقال: أنا الّذى عَلَوتُ فقَهرتُ، أنا الّذى اُحيى و اُميتُ، أنا الأوّلُ و الأَخرُ و الظّاهرُ و الباطنُ.

فغَضِبوا و قالوا: كَفَرَ! و قاموا.

فقال علىُّ عليه‌السَّلام للبابِ: يا بابُ استَمسِكْ عليهم! فاسْتمسَكَ عليهمُ البابُ

فقال:ألَمْ أقُل لكم: إنّ كلامى صعبٌ مُستصعبٌ لا يعقِلهُ إلاّ العالِمونَ؟ تعالَوْا اُفَسِّرْ لكم، أمّا قَولِى:

أنا الّذى عَلَوتُ فقهرتُ فأنا الّذى علوتُكم بهذا السَّيفِ فقهرتُكم حتّى ءَامَنْتم بِاللـهِ و رَسولِه، و أمّا قَولى:

أنا اُحيى و اُميت فأنا اُحيى السُّنّةَ و اُميتُ البِدعةَ، و أمّا قَولى:

أنا الأوّلُ فأنا أوّلُ مَن ءَامَنَ بِاللـهِ و أسلَم و أمّا قولى:

أنا الأَخِرُ فأنا ءَاخِرُ مَن سَجَّى على النَّبىِّ صلَّى‌اللـه‌عليه‌وءاله‌وسلّم ثوبَه و دَفَنَه، و أمّا قَولى:

أنا الظّاهرُ و الباطنُ فأنا عندى عِلمُ الظّاهرِ و الباطن.

قالوا: فرَّجتَ عنّا فرَّجَ اللـهُ عنك.

۱۱. بحارالانوار، ج ۳۹، ص ۸۴؛ و مناقب ابن شهرآشوب، ج ۳، ص ۲۶۷.

۱۲. بحارالأنوار، ج ۹۱، مناجاة العارفين، ص ۱۵۰.

۱۳. بحارالأنوار، ج ۶۸، ص ۲۳.

۱۴. در كافى در كتاب التّوحيد، باب النّهىِ عنِ الصِّفةِ بغيرِ ما وَصَفَ به نفسَهُ تعالى، به سند خود از حضرت علىّ‌بن‌الحسين عليهماالسّلام روايت ميكند كه: لَوِ اجْتَمَعَ أهلُ السَّمآءِ وَ الأرْضِ أن يَصِفُوا اللَهَ بِعَظَمتِهِ لَم يَقدِرُوا. (كافى، ج ۱، ص ۱۰۲، ح ۴)

و از سهل بن زياد از محمّد بن علىّ قاسانى از امام عليه‌السّلام روايت ميكند كه: سُبحانَ مَن لا يُحَدُّ وَ لا يُوصَفُ، لَيسَ كَمِثلِهِ شَى‌ءٌ وَ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ. (همان مصدر، ح ۸)

و در باب جوامع التّوحيد، از فتح جرجانى از حضرت أباالحسن عليه‌السّلام آورده است كه:

إنّ الخالقَ لا يُوصَف إلاّ بما وَصَف بِه نفسَه و أنَّى يُوصَف الّذى تَعجِزُ الحوآسُّ أن تُدرِكَه و الأوهامُ أن تَنالَهُ و الخَطَراتُ أن تَحُدَّه و الأبصارُ عن الإحاطةِ به، جَلَّ عمّا وَصَفه الواصفونَ و تعالَى عمّا يَنعَتُه النَّاعِتون. (كافى، ج ۱، ص ۱۳۷ و ۱۳۸، ح ۲)

۱۵. آيه ۱۵۹ و ۱۶۰، از سوره ۳۷، الصّآفّات.