کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > توصیه هایی برای طلاب > سفارش علامه طهرانی به خواندن کتب «دوره علوم و معارف اسلام»

سفارش علامه طهرانی به خواندن کتب «دوره علوم و معارف اسلام»

مربوط به دسته های:
جلسات ذکر و مسایل سلوکی -

علامه طهرانی می‌فرمودند:براى كسانى كه مشتاق و طالب لقاء حضرت پروردگارند و به دنبال استاد طريق مى‌باشند، دو مطلب را بيان كنيد كه با آن از استاد مستغنى مى‌گردند:

أوّل: داشتن إخلاص در عمل، و دوّم: خواندن تمام و كمال دوره علوم و معارف إسلام؛ چرا كه يك دوره معارف حقّه را در اين كتاب‌ها آورده‌ام. به نحوى كه اگر كسى اين كتب را با إخلاص بخواند نفسش به معانى و معارف حقّه آن متحقّق مى‌شود و چون نفسش به اين معارف متحقّقشد مسير خود را به سوى خداوند روشن مى‌بيند.

نویسنده: آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

منبع: نور مجرد صفحه ۵۸۸ تا ۵۹۰

فهرست
  • ↓۱- سير و سلوك و تصحيح ذهن
  • ↓۲- سفارش به خواندن كتب «دوره علوم و معارف اسلام»
  • ↓۳- پانویس

سير و سلوك و تصحيح ذهن

غرض از سير و سلوك، تصحيح ذهن و ايجاد نگرشى توحيدى به عالم هستى و نيز تحقّق نفس به علوم و معارف إلهى مطابق با واقع است، چرا كه حقيقت انسان كه در روز قيامت ظاهر شده و انسان إلى‌الأبد از مائده آن بهره‌مندمى‌شود همان عقائد و انديشه‌هاى اوست و بس.

اى برادر تو همين انديشه‌اىما بقى تو استخوان و ريشه‌اى
گر گُل است انديشه تو، گلشنىور بود خارى، تو هيمه گلخنى[۱]

و لذا ارتحال از دنيا با تصويرى نادرست از توحيد حضرت پروردگار و إدراكى ناقص يا اشتباه از أسماء و صفات إلهى موجب كم‌بهرگى انسان از عالم آخرت مى‌شود.

در روايتى آمده است كه: وقتى خداى عزّوجلّ در قيامت با حقيقت و واقعيّت خود بر بندگان تجلّى ميكند، آنها خدا را نمى‌شناسند و مى‌گويند: نَعوذُ بِاللَـهِ مِنْكَ! أمّا وقتى خداوند مطابق با اعتقاد و تصوّرى كه از او در ذهن خود دارند ظاهر مى‌شود، او را شناخته و در برابر او به سجده مى‌افتند؛ إنَّ الْحَقَّ يَتَجَلَّى يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِلْخَلْقِ فى صورَةٍ مُنْكَرَةٍ، فَيَقولُ: أَنَا رَبُّكُمُ الاْءعْلَى. فَيَقولونَ: نَعوذُ بِاللَهِ مِنْكَ، فَيَتَجَلَّى فى صورَةِ عَقآئدِهِمْ فَيَسجُدونَ لَهُ.[۲]

سفارش به خواندن كتب «دوره علوم و معارف اسلام»

علاّمه والد قدّس‌اللـه‌نفسه‌الزّكيّه در أواخر عمر به جهت كثرت أمراض و اشتغالات مربوط به تأليف «دوره علوم و معارف اسلام» فرصتى براى پذيرش و تربيت شاگردان نداشتند و مى‌فرمودند: براى كسانى كه مشتاق و طالب لقاء حضرت پروردگارند و به دنبال استاد طريق مى‌باشند، دو مطلب را بيان كنيد كه با آن از استاد مستغنى مى‌گردند:

أوّل: داشتن إخلاص در عمل، و دوّم: خواندن تمام و كمال دوره علوم و معارف إسلام؛ چرا كه يك دوره معارف حقّه را در اين كتاب‌ها آورده‌ام. به نحوى كه اگر كسى اين كتب را با إخلاص بخواند نفسش به معانى و معارف حقّه آن متحقّق مى‌شود و چون نفسش به اين معارف متحقّقشد مسير خود را به سوى خداوند روشن مى‌بيند.

آرى بامطالعه و اُنس با دوره علوم و معارف اسلام، نفس سالك با جان مؤلّف پيوند خورده و هامون نفس از آن چشمه حقيقت إشراب مى‌شود، و با مجاهدت و مراقبت، مستعدّ قبول أنوار إلهى گشته و در أثر آن، نفس او، قدسى مى‌شود و لذا با عنايت إلهى ميتواند به مرحله فناء و اندكاك در ذات ربوبى برسد.

پانویس

۱. مثنوى‌معنوى، ص ۱۱۳.

۲. شرح فصوص‌الحكم قيصرى، فصّ هوديّه، ص ۷۴۱.