کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > زندگی نامه > اساتید > علامه طباطبایی > علامه طباطبایی اولین استاد سلوکی علامه طهرانی

علامه طباطبایی اولین استاد سلوکی علامه طهرانی

مربوط به دسته های:
علامه طباطبایی -

منبع: آیت نور صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۲

فهرست

علامه طباطبايی اولین استاد سلوکی علامه طهرانی

مرحوم علامه عرفان عملى و سير و سلوك إلى الله را در قم از محضر علّامه طباطبائى تلقّى كرده و به دستورات سلوكى ايشان عمل مى‌نمودند. خود ميفرمايند:

« اوقاتى كه حقير در حوزه طيبّه قم به تحصيل مشغول بودم استاد سلوكى ما فقط حضرت آية الله علّامه بودند كه دستورات خاصّى را ميدادند و جلسات چند نفرى مقرّر ميفرمودند»پانویس]روح مجرّد ص ۱۳۲[/پانویس]

مرحوم علامه تداوم خطّ سير عرفانى خويش را در نجف- همانطور كه درنامه حضرت علّامه ديديم- بر اساس جهت دهى ايشان تنظيم نموده بودند. در اين رابطه مى‌نويسند:

« حقير در نجف اشرف به توصيه حضرت استاد علّامه، در امور عرفانى و الهى فقط با حضرت آية الله حاج شيخ عبّاس قوچانى أفاضَ اللهُ تربتَه من أنواره حشر و نشر داشتم ... »[۱]

پانویس

۱. روح مجرّد ص ۱۲