نمایش درختی زیر شاخه های این گروه
کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > زندگی نامه > اغاز طلبگی و تحصیل در قم > ارتباط با آیت الله حاج شیخ عباس طهرانی

گروه: ارتباط با آیت الله حاج شیخ عباس طهرانی

* این گروه زیر گروه اغاز طلبگی و تحصیل در قم میباشد


لیست زیر گروه های این گروه: